W ramach świadczonych usług oferujemy państwu szeroki zakres

usług finansowo-księgowych w tym m.in. :

 

 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych z doradztwem w zakresie bieżącego dokumentowania operacji gospodarczych

  • prowadzenie rozrachunków i ustalanie sald należności i zobowiązań

  • sporządzanie sprawozdań finansowych

  • doradztwo w zakresie rachunkowości i prawa bilansowego

  • przygotowywanie zakładowych planów kont

  • sporządzanie i wysyłanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez  GUS

  • prowadzenie sprawozdawczości PFRON w tym obsługa refundacji

  • dokonywanie obligatoryjnych rozliczeń w zakresie prawa podatkowego

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

  • dokonywanie rozliczeń z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

  • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT

  • prowadzenie rozliczeń podatkowych związanych w transakcjami wewnątrzwspólnotowymi oraz exportem i importem

  • rozliczanie podatkowe dokumentów celnych

  • rozliczanie importu usług

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i  prawnych

  • prowadzenie ewidencji wyposażenia

  • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych drogą elektroniczną

  • sporządzanie i wysyłanie wymaganych deklaracji ZUS drogą elektroniczną

 • prowadzenie spraw  płacowych oraz dokumentacji kadrowej

 • udzielanie wyjaśnień oraz reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS