Naszymi klientami są głównie podmioty działające na terenie województwa małopolskiego, zróżnicowane pod względem formy prawnej w tym spółki kapitałowe, spółki cywilne , firmy prowadzone przez osoby fizyczne, pomioty medyczne ( NZOZ), menadżerowie oraz osoby fizyczne wykonujące wolne zawody jak lekarze i prawnicy.

 

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze finansowo- księgowej oraz kadrowo-płacowej  ponad 60 podmiotów gospodarczych działających w różnych branżach.