Biuro Rachunkowe Buchalteria jest firmą działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  dokonanego w 2000 roku.

Właściciel firmy legitymuje się Certyfikatem Księgowym Ministra Finansów nr 4138/2003 i posiada ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe w tym między innymi na stanowisku Kwestora – Głównego Księgowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni.

  

Zatrudniamy kierunkowo wykształconych pracowników, posiadających wysokie kwalifikacje w tym również certyfikaty księgowe oraz wieloletni staż pracy w branży

finansowo – księgowej , także na stanowiskach głównych księgowych.

 

Z tytułu prowadzonej działalności posiadamy  obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze finansowo- księgowej oraz kadrowo-płacowej  ponad 60 podmiotów gospodarczych działających w różnych branżach.

 

Ponosimy pełną odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność prowadzonych ksiąg i rozliczeń. Gwarantujemy również pełną dyskrecję i zachowanie tajemnicy zawodowej oraz elastyczne dostosowywanie się do potrzeb klienta.