Właściciel firmy legitymuje się Certyfikatem Księgowym Ministra Finansów nr 4138/2003 i posiada ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe w tym między innymi na stanowisku Kwestora – Głównego Księgowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni.

Certyfikat Księgowym Ministra Finansów nr 4138/2003 

Świadectwo kwalifikacyjne nr 27487/10