Cennik:

 

Cena usługi to zwykle ryczałtowa opłata miesięczna negocjowana podczas spotkania z klientem i uzależniona od ilości księgowanych dokumentów, formy prowadzonej księgowości i rodzaju działalności gospodarczej.

 

Stosujemy również tzw. umowy otwarte, gdzie powyżej pewnej ilości zapisów ( ustalonej przez klienta) ustala się cenę za każdy następny zapis, co powoduje że opłata miesięczna jest zmienna.

 

Tego typu umowy korzystne są zwłaszcza przy działalności charakteryzującej się sezonowością.

 

Przykładowe ceny obsługi księgowej :

 

• Księgi rachunkowe od 500 zł netto

• Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów od 120 zł netto

• Ryczałt od 100 zł netto

 

Dojazd do klienta – gratis

 

Nie pobieramy dodatkowych opłat za prowadzenie rozliczeń pracowniczych do 5 pracowników.